UPES / Venta

Venta- upe Latvijā un Lietuvā, tās garums 346km (Latvijā 178km). No Lietuvas robežas līdz Alšiem Venta tek pa Vadakstes līdzenumu, tālāk - starp Rietumkursas un Austrumkursas augstienēm. Ja neskaita dažas straujteces, upes plūdums ir mierīgs un rāms. Uz Ventas atrodas platākais, dabīgais ūdenskritums Eiropā- Ventas rumba.

MARŠRUTI / Venta

NODERĪGI

Venta- upe Latvijā un Lietuvā, tās garums 346km (Latvijā 178km). No Lietuvas robežas līdz Alšiem Venta tek pa Vadakstes līdzenumu, tālāk - starp Rietumkursas un Austrumkursas augstienēm. Ja neskaita dažas straujteces, upes plūdums ir mierīgs un rāms. Uz Ventas atrodas platākais, dabīgais ūdenskritums Eiropā- Ventas rumba.