MARŠRUTI / Aiviekste / Lubāna - Mūrnieki

#Lubāna ezers

#Lubāna mitrājs- plešas 813km2 līdzenumā ap Lubāna ezeru un ir viena no svarīgākajām caurejošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā. Šeit sastopamas vairākas pasaulē apdraudētu putnu sugas: Ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, 185 no tām šeit arī ligzdo. Putnu un dzīvnieku vērošanas tūres ar dabas ekspertu Daini Tuču. Izbraukuma maršruts tiek saplānots atbilstoši putnu vai dzīvnieku pulcēšanās vietām.

#”Lettes”- atpūtas vieta

#Lubāna

#Dabas taka “Aiviekstes ozoli”- dabas taka vijas gar Aiviekstes upi. Vieta, kur atpūsties, pavērot rāmo upes plūdumu. 

#Akmeņu parks “Vaidavas”- Akmeņu parks "Vaidavas" ir viena no Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām (~4000), kas izvietota apmēram 2 ha platībā. Pirmais akmens nokļuvis dārzā 1973.gadā. 

#Lubānas novada amatnieku centrs- amatnieku tirdziņš.

#Lubānas evaņģēliski luterānisā baznīca- baznīca celta 1869.-1872.g. pēc J. Kampes būvprojekta neogotikas stilā, tai ir neparasts plānojums, jo ēkā apvienotas divas baznīcas – lielā un mazā. Ekskursija, iespējam uzkāpt tornī.

#Aiviekstes ozoli- dziesmās apdziedātos varenos ozolus vislabāk aplūkot, izstaigājot vecā Lubānas ceļa posmu Gundegas - Moroza. Ceļš gar upes krastu Naudas ozols, Stīgu ozols. 

#Meirānu tilts

#Švāna tilts- gājēju tilts pār Aivieksti.

#Vecsaikavas dižozols- Ainavisks dižozols ar 7,6 metru apkārtmēru. Kokam māzerains stumbrs, dobums.Vecsaikavā, 130 m ziemeļos no Lapiņām un darbnīcām, tīruma vidū. 

#Mūrnieki.

 

 

INFO:

  • Sarežģītība:
  • Starts:: Lubāna
  • Finišs: Mūrnieki
  • garums: 35km
  • laiks: 2 dienas
  • naktsmītnes: naktsmītnes nav
  • Šķēršļi: