MARŠRUTI / Pededze / Litene - Tilts P36

#Litene

#Riteņu parks-  par Litenes simbolu kļuvis ritenis . 2013.gadā uzstādīts pirmais vides objekts 3,80 m augsts ritenis. Parkā aplūkojami vairāk kā 10 sadāvināti vides objekti – riteņi.

#Litenes muiža un parks- Muižas pils celta 19.gs.1.pusē, vēlāk vairākkārt pārbūvēta. Muižas kompleksā saglabājušās gandrīz visas saimniecības ēkas. Kopš 1925.gada pilī atrodas skola , kurā ierīkots Novadpētniecības muzejs T. +371 26395383 Muižas pili ieskauj parks 15,4 ha platībā. Parka liepu aleju, tautā dēvētu par Liepceļiņu. Liepavots – ūdens ņemšanas vieta. Uz vaļān gar upes krastu ierīkota Pededzes promenāde, kas ved uz Parklīča estrādi.

#Latvijas armijas piemiņas vieta- I.Feldberga un S.Skribanovska veidots piemiņas ansamblis „Sāpju siena” veltīts nogalinātajiem un nomocītajiem Latvijas armijas virsniekiem.

#Saimniecība “Sopuļi”- netradicionāla saimniecība ar savvaļas zirgiem un Hailander šķirnes liellopu ganāmpulku Sitas un Pededzes palieņu pļavās. Dabasziņas taka 3,8 km garumā.

#Dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene”- liegums izveidoti uz Pededzes upes un tās pietekām – Sitas, Mugurves un citu ielejām, lai saglabātu palieņu un parkveida pļavas, kā arī aizsargātu retās augu un dzīvnieku sugas. Liegumu teritorija: Mugurves pļavas 317 ha, Sitas un Pededzes paliene - 870 ha.

#P36 tilts- autoceļa Gulbene – Rēzekne (P36) tilts.

 

 

INFO:

  • Sarežģītība:
  • Starts:: Litene
  • Finišs: Tilts P36
  • garums: 25km
  • laiks: 2 dienas
  • naktsmītnes: naktsmītnes nav
  • Šķēršļi: