MARŠRUTI / UPES

Rezervācijā norādītā cena ir gala cena iekļaujot laivu, papildinventāra, laivu piegādes, kā arī max. 4 šoferīšu transportēšanas izmaksas no maršruta finiša uz starta punktu.

Papildus laivotāju nogādāšana uz maršruta sākumu un/vai beigām ir iespējama pēc atsevisķas vienošanās.