UPES / Abava

Abava- Ventas labā krasta pieteka, garums 129 km. Abava visā garumā ir lēna un mierīga upe, nelielas krācītes un straujteces ir tuvāk pie Ventas. Upē ir vairākas dolomītu krāces ar straumes ātrumiem līdz 2 m/sek. Lejpus Sabiles- 1,2 metrus augsts vairākpakāpju ūdenskritums – Abavas Rumba.

MARŠRUTI / Abava

NODERĪGI

Abava- Ventas labā krasta pieteka, garums 129 km. Abava visā garumā ir lēna un mierīga upe, nelielas krācītes un straujteces ir tuvāk pie Ventas. Upē ir vairākas dolomītu krāces ar straumes ātrumiem līdz 2 m/sek. Lejpus Sabiles- 1,2 metrus augsts vairākpakāpju ūdenskritums – Abavas Rumba.