Privātuma politika

Privātuma politika

Šie privātuma politikas noteikumi reglamentē pamatprincipus un kārtību, saskaņā ar kuru SIA “2 airi”, reģistrācijas Nr. 40203204278 (turpmāk – 2airi.lv) izmanto pakalpojuma saņēmēja personas datus mājas lapā www.2airi.lv. Jūsu personas datu izmantošanu nosaka šie noteikumi, LR personas datu aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas reglamentē šādu datu apkopošanu.

Personas datu apkopošana

Mājaslapā esošajās pasūtījumu vai reģistrācijas formās pakalpojuma saņēmējam lūdz iesniegt personisku informāciju (norādīt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu reģistrācijas formā norādīto informāciju), iepazīties ar noteikumiem un apstiprināt, ka tiem piekrīt. Šie dati izmantojami, lai:

    Izpildītu Jūsu pasūtījumus vai sniegtu atbildes uz jautājumiem;

    sazinātos ar Jums, ja 2airi.lv darbiniekiem rodas kādi jautājumi;

    risinātu problēmas, kas saistītas ar laivu nomas rezervācijas pieteikšanu vai laivu nomas pakalpojuma sniegšanu;

·         Sagatavotu tūrisma pakalpojumu un nomas līguma avansa rēķinu – faktūru.

Klientam reģistrācijas formā jāsniedz pilna, detalizēta un patiesa informācija par sevi. Ja reģistrācijas formā tiks sniegta nepareiza, nepatiesa vai kļūdaina datu informācija, 2airi.lv patur tiesības anulēt pieteikto pasūtījumu.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar  2airi.lv privātuma politiku un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai 2airi.lv varētu veikt pakalpojuma rezervāciju un veikt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar tā pasūtījuma apstrādi.

Personas datu nodošana trešajām personām

2airi.lv rīcībā esošie fizisko personu dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām. Personas dati ir nepieciešami tikai, lai veiktu 2airi.lv likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.