UPES / Ogre

Ogre- Latvijas trešā garākā upe, tās garums 188km. Ogre visā garumā ir līkumaina. Pirmos 80 km “laužoties” cauri Vidzemes centrālajai augstienei, plūst lēni, toties pirms Ērgļiem pārtop par citu upi (Bražu krācēs kritums ir pat 30 m uz 10 km) un straujumu saglabā līdz pašai ietekai Daugavā. Upes vidustece ietilpst Ogres ielejas dabas parkā, kas veidots neregulētās upes ielejas, tai pieguļošo teritoriju, bioloģiskās daudzveidības un biotopu (piemēram, Latvijā retās parkveida pļavas) aizsardzībai. Pēc Jāņiem upe laivojama augsta ūdenslīmeņa periodos un pec spēcīgām, ilgstošām lietusgāzēm.

MARŠRUTI / Ogre

NODERĪGI

Ogre- Latvijas trešā garākā upe, tās garums 188km. Ogre visā garumā ir līkumaina. Pirmos 80 km “laužoties” cauri Vidzemes centrālajai augstienei, plūst lēni, toties pirms Ērgļiem pārtop par citu upi (Bražu krācēs kritums ir pat 30 m uz 10 km) un straujumu saglabā līdz pašai ietekai Daugavā. Upes vidustece ietilpst Ogres ielejas dabas parkā, kas veidots neregulētās upes ielejas, tai pieguļošo teritoriju, bioloģiskās daudzveidības un biotopu (piemēram, Latvijā retās parkveida pļavas) aizsardzībai.